D-toren

Men noemt dit werk wel de kies en misschien zijn er nog meer benamingen in omloop. Van gemeentewege wordt hierover het volgende meegedeeld: ‘De D-toren is een interactief, driedelig kunstwerk van beeldend kunstenaar Q.S. Serafijn, architect Lars Spuybroek en de inwoners van Doetinchem. 's Avonds geeft de toren licht in de kleur van de overheersende emotie van die dag.’ Per half jaar bepaalt een vaste deelnemersgroep de kleur van D-toren.
Oorspronkelijk was gedacht aan 5 D-Torens, waarvan 4 op de plaatsen waar voorheen stadspoorten hebben gestaan. De enige toren die is gerealiseerd staat bij de ingang van de Grutstraat en daarnaast heeft vroeger de Grutpoort of Gruitpoort gestaan.

Overige monumenten